fbpx

SETIAUSAHA SYARIKAT TERHORMAT

Percaya kepada kami, apabila kita kata kita bagus dalam bidang ini.


Perkhidmatan setiausaha syarikat digital dengan SETIAUSAHA sentiasa bertauliah yang mahir dengan bidang undang-undang dan prosedur syarikat anda. Sebagai setiausaha syarikat anda, kami akan membimbing anda menyediakan resolusi, menghadiri mesyuarat lembaga dan pemegang saham (secara fizikal atau digital), merekodkan minit mesyuarat, menjejaki tarikh akhir pemfailan dan memenuhi keperluan perniagaan khusus anda.
Jangan risau, setiausaha syarikat kami masih akan melayani anda jika anda perlu berkomunikasi dengan mereka secara fizikal.

Perkhidmatan Setiausaha Syarikat

Harga telus dan berpatutan

RM60/bulan   x Pendahuluan 12 bulan 
Tiada perikatan kontrak setahun. Boleh dipulangkan secara purata sebelum tamat tempoh. 

Kami percaya ketelusan dan kami akan mengulas perhubungan yang lebih kekal dan kukuh dengan anda. Anda hanya membuat bayaran setahun sekali dan dapatkan pelbagai jenis kemudahan dibawah jagaan kami

 • Memainkan peranan sebagai pemangku dan bertindak seperti setiuasaha syarikat.
  Semua setiausaha syarikat mempunyai berkelayakan yang cemerlang dan professional 

 • Penyediaan alamat berdaftar secara sah

 • Sentiasa bertindak dan menyusun rekod korporat silij penting (saham, pendaftaran, buku minit mesyuarat)

 • Menyimpan meterai biasa syarikat dan sijil saham, jika ada dengan selamat

 • Menasihati mengenai urusan kesetiausahaan, berkanun, pematuhan, perakaunan dan cukai

 • Pemantauan tarikh akhir pemfailan

 • Kemas kini dan makluman pematuhan undang-undang syarikat secara tetap melalui e-mel

 • Tiada tempoh terkunci – bayaran pendahuluan akan dikembalikan secara pro-rata jika ditamatkan sebelum tamat tempoh

 • Storan fail tanpa had pada portal selamat kami

Soalan Sentiasa Ditanya

Soalan dan Jawapan Anda

Apa itu syarikat setiausaha ?

Syarikat setiausaha ada pegawai pejabat, bukan yang kita tengok dalam drama PA yang mengingatkan CEO apa meeting nanti. Dalam pelembangaan undang undang malaysia, setiap syarikat wajib menpunyai seorang setiausaha syarikat. Tanggungjawab setiausaha syarikat memainkan peranan besar terutama dokumen dokumen penting syarikat.

Mengapa perlukan perkhimatan syarikat setiausaha ?

Tahukah ada, hanya syarikat besar mampu mempunyai setiausaha syarikat dalaman. Kebanyakkan syarikat seperti SME, Startup menguna pakai dan melantik pihak ketiga sebagai setiausaha syarikat. Ini sebabkan syarikat boleh menjimat kewangan

Bolehkah saya bertukar syarikat setiausaha saya sekarang kepada lain kalau saya tidak suka ?

Pasti boleh. Tiada masalah. Penukuran akan dilakukan secara kemukaan dan tiada halangan dari segi undang undang.

Adakah setiausaha syarikat boleh juga jadi pengarah syarikat ?

Tidak, kedua dua jawatan yang berbeza. Tetapi jikalau orang sama inginkan kedua dua jawatan itu, boleh diluluskan dibawah undang undang Malaysia dengan syarat syarikatnya mempunya lebih dari 1 pengarah.

Apakah dokumen yang perlu disediakan oleh setiausaha syarikat ?

Secara terus terang, apabila berlakunya masa pertukaran pengarah, juruaudit, pemegang saham, setiausaha syarikat ataupun pemegang model saham syarikat, anda perlu memberitahu syarikat setiausaha untuk perlaksaan serta merta. Setiausaha syarikat tersebut akan menyediakan keperluan borang untuk melaporkan kepada SSM. Syarikat setiausaha akan juga menyeluarkan kenyataan kepada pihak tertentu.

Boleh saya dapatkan semua perkhimatan ini dengan syarikat setiausaha ?

Siapa tak suka kalau dapat setiausaha syarikat macam itu boleh melakukan pelbagai tugasan. Malangnya, syarikat setiausaha tidak dapat melaksakan tugasan sebagi peguam, akauntan, cukai penasihat dan penolong kanan pengarah. Setiap jawatan mempunyai tugasan tersendiri. 

Tugas dan Tanggungjawab

sebagai Setiusaha Syarikat

Setiap syarikat mesti melantik setiausaha syarikat di bawah undang-undang Malaysia. Tetapi adakah anda tahu apa yang dilakukan oleh setiausaha syarikat? Biar kami berkongsi dengan anda tugas dan tanggungjawabnya:-

1. Mengemas kini maklumat statutori syarikat

Setiausaha syarikat mesti memastikan bahawa sebarang perubahan dalam maklumat statutori di bawah hendaklah dilengkapkan dengan sewajarnya dalam borang yang ditetapkan yang berkaitan dan diserahkan kepada SSM dalam tempoh masa yang diperlukan:

 • Pemecatan pegawai dari jawatan
 • Hilang kelayakan daripada memegang jawatan
 • Pelantikan / peletakan jawatan / kematian
 • Pulangan tahunan
 • Penukaran nama syarikat
 • Penggunaan, pengubahan dan pembatalan perlembagaan
 • Terbitan, pemisahan, pemindahan saham
 • Sebarang perubahan lain yang memerlukan pemberitahuan dengan SSM

2. Mengingatkan anda pada tarikh penting

Setiausaha syarikat hendaklah menasihati lembaga pengarah mengenai tarikh yang berkaitan untuk mengadakan mesyuarat agung tahunan syarikat, memfailkan penyata tahunan, menyerahkan penyata kewangan

3. Mengendalikan mesyuarat agung lembaga, mesyuarat agung dan mesyuarat luar biasa syarikat

Peranan setiausaha syarikat adalah semata-mata pentadbiran yang merangkumi perkara berikut

 • Mengatur dan berhubung dengan pengerusi dan/atau pengarah urusan untuk kertas agenda dan perkara untuk agenda
 • Memberi nasihat am mengenai perkara yang berkaitan dengan urusan kesetiausahaan syarikat
 • Tempahan dan penyediaan bilik mesyuarat
 • Menghadiri dan mencatat minit mesyuarat
 • Menyelenggara buku minit
 • Menyusul keputusan yang dibuat
 • Memainkan peranan penasihat kepada pengerusi dan lembaga pengarah
 • Membuat pulangan berkanun mengikut kesesuaian
 • Mengesahkan salinan minit
 • Memastikan prosedur mesyuarat yang betul dipatuhi

4. Pematuhan kepada perlembagaan syarikat

Setiausaha syarikat mesti memastikan syarikat mematuhi perlembagaannya dan merangka atau menggabungkan pindaan mengikut prosedur yang betul.

5. Mengekalkan pendaftaran saham dan penjagaan dokumen yang selamat

Setiausaha syarikat mempunyai kewajipan untuk mengekalkan pendaftaran ahli syarikat, berurusan dengan pemindahan saham dan perkara lain yang berkaitan dengan pegangan saham. Setiausaha biasanya juga menyimpan dalam penjagaan selamat untuk pemeteraian syarikat dan sijil saham asal.

6. Menyelaras dengan pemegang saham

Setiausaha syarikat mengekalkan komunikasi berterusan dan bertindak sebagai penghubung antara syarikat dan pemegang saham melalui resolusi pekeliling, mengeluarkan dokumen mengenai terbitan hak dan isu permodalan, memantau perubahan dalam pendaftaran ahli untuk mengenal pasti tawaran pengambilalihan yang berpotensi, membuat pertanyaan tentang pemilikan muktamad bagi pegangan saham, perhubungan pemegang saham am, dan sebagainya

7. Menasihati tadbir urus korporat

Setiausaha syarikat mesti sentiasa mengikuti perkembangan terkini undang-undang syarikat dan undang-undang sekuriti supaya beliau sentiasa boleh menasihati lembaga pengarah mengenai perkara tadbir urus korporat yang betul, membantu pengarah berkenaan dengan tugas dan tanggungjawab mereka, berpatuhkan kepada undang-undang syarikat dan sekuriti dan Bursa Malaysia Keperluan Penyenaraian (untuk syarikat tersenarai awam).

8. Bertindak sebagai pegawai syarikat dan penasihat Lembaga

Setiausaha syarikat adalah titik hubungan utama antara pemegang saham dan pengarah, dan antara syarikat dan SSM. Beliau juga memainkan peranan penting sekiranya pelaksanaan korporat (penggabungan, pengambilalihan, pelupusan, penggulungan) di mana beliau mempunyai kewajipan untuk memastikan keberkesanan semua dokumentasi, memastikan pendedahan usaha wajar, membolehkan penilaian komersial yang betul sebelum menyiapkan sesuatu transaksi dan pelaksanaan dokumentasi tepat pada masanya, dan sebagainya

Sudah Bersedia Untuk Tukar

Ada pertanyaan, jom tanya kami

  Apa khabar? Siapakah nama anda?


  Nombor telefon?


  E-mel


  Bagaimanakah kami dapat membantu anda? Kami sedia menempuh cabaran bersama anda!

  By submitting this form, you confirm that you have read, agreed and consent to the collection and processing of all personal data you have provided in accordance with MISHU Privacy Policy and the data you have provided is accurate and correct.

  MISHU serves client from all over the world